Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice pro zkoušku základního výcviku koně

17. 4. 2008

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

 

1) halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 20 x 40 m)

2) halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz.předepsaný plánek parkuru)

3) ustájení pro koně kandidátů zkoušek

4) obsluhu pro stavbu překážek

5) místnost pro vypracování testů

6) prostor pro vodění a předvádění koně

 

Pomůcky potřebné při zkouškách

1) - každý kandidát si musí zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (může být jiný pro drezúru a pro parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci )

- kandidát si zajistí vlastního čtenáře drezurní úlohy

-kandidát si přinese psací potřeby

- kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle skokových pravidel jezdec.sportu čl.256 a čl.257

2) startovní čísla (pořadatel)

3) překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

4) drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

5) tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

 

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

- hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

- další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

(hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející,kteří

mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)

hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9.00 hod. předvádění a vodění koně

drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 – 20)

14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 – 1)

16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)

17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

(Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.)


Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce